Játékszabály

 1. A Játék elnevezése, szervezője: 

A promóciós játék elnevezése: „Őszi tisztaság, amivel csak nyerhetsz! (a továbbiakban: „Játék”). Játék szervezője: HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-307515; adószám: 26201720-2-43 (a továbbiakban: „Szervező”). Szervező az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a Játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva: 

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;
 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. október 07. napján 00.00.01 órától 2021. november 03. napján 23.59.59 óráig tart. A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük). A regisztráció és (pályázatbeküldés) a vásárlást igazoló blokkadatok, és online vásárlás esetén, a megrendelés sorszámának szerverre történő feltöltésének határideje: 2021. november 03. napján 23.59.59 óra. 

A Játék 4 játékhétből áll:

1. Játékhét: 2021. október 07. 0:00:00 – október 13. 23:59:59
2. Játékhét: 2021. október 14. 0:00:00 – október 20. 23:59:59
3. Játékhét: 2021. október 21. 0:00:00 – október 27. 23:59:59
4. Játékhét: 2021. október 28. 0:00:00 – november 03. 23:59:59

A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásánál a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek:

A Játékban a Szervező által forgalmazott, és a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt, Magyarországon, valamelyik Auchan üzletben vagy az Auchan online áruházában (https://online.auchan.hu/) vásárolt Henkel mosó- és tisztítószer termékek vesznek részt: Persil, Tomi, Biopon Takarékos, Perwoll, Silan, Somat, Pur, Bref, Clin, Csillag, K2r, Opti, Sofix, Vape.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

 

 1. A nyerésre való pályázat menete:

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni: 

Vásároljon legalább 1 (egy) darabot a 4. pontban meghatározott termékekből, a 3. pontban meghatározott promóciós időtartamon belül bármely magyarországi Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházában (https://online.auchan.hu/), őrizze meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot, illetve online vásárlás esetén a megrendelést és számlát.

Ezt követően a Játékban a www.henkeltisztasag.auchan.hu internetes oldalon, a továbbiakban „Weboldal”, történő, személyes adatainak regisztrációjával, majd a vásárlást igazoló blokk, illetve elektronikus vásárlás esetén a megrendelés adatainak megadásával tud részt venni.

5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek:

 • A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges. A regisztráció során meg kell adni a Játékos nevét, e-mail címét, telefonszámát (opcionálisan), el kell fogadnia a Játék játékszabályát, hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, továbbá opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházának nevét, valamint nevének és e-mail címének marketingcélú felhasználásához való hozzájárulását az Auchan Magyarország Kft. részére.
 • A weboldal a regisztrációt követően, a megadott e-mail címre elküldi a regisztráció befejezéséhez szükséges aktiváló linket. 
 • A linkre kattintva fejeződik be a regisztráció és válik aktívvá a felhasználói fiók. Ezt követően a Játékos a megadott e-mail címével és az általa megadott jelszóval fog tudni belépni a Weboldalra és játszani (pályázatot beküldeni), azaz a vásárlások adatait feltölteni.

5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

 • A sikeres aktiválást követően fel kell tölteni a blokkon/számlán/megrendelésen található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (áruház kiválasztása, ahol a vásárlás történt, AP kód, NAV ellenőrző kód (online vásárlás esetén a rendelésszám sorszámának az utolsó 4 számjegyét kell rögzíteni), a megvásárolt, a promócióban résztvevő termékek darabszáma, vásárlás dátuma, vásárlás időpontja).

Minden pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

A regisztrációval, pályázatbeküldéssel kapcsolatos feltételek: Ugyanazon személy csak egy regisztrációra jogosult. Ugyanakkor több, a Játék feltételeit kielégítő, vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat. 

Egy blokk/megrendelés adataival egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a blokkon/megrendelésen több a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat a pályázathoz megkövetel. Ugyanakkor abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a pályázatban (maximum 10 db), akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú pályázatként kerül figyelembevételre a sorsolás során. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon/megrendelésen/számlán szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

A vásárlást bizonyító eredeti blokkot/megrendelést/számlát, vagy magánszemély nevére kiállított számla esetén annak másolatát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/megrendelés/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a Játék időtartamában, a Játékban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az 5. pont alatti mennyiségben.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon legfeljebb 3 blokkot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül maximum 1 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 10 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

Egy Játékos egy Pályázattal összesen 1 db heti nyereményt valamint a fődíjat jogosult megnyerni.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg. 

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén megrendelés/számla, vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra.

A vásárlást igazoló blokk/megrendelés (online vásárlás esetén), számla eredeti, sértetlen példányát 2021. december 03-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező regisztrációkat, pályázatokat a Játék szervere nem tudja fogadni. A regisztrációt, pályázatbeküldést egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internet szolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, vagy a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internet szolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt vagy pályázatbeküldést nem lehet végrehajtani. 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 

 1. Nyeremény:

Fődíj:

1 db 500.000 Forinttal feltöltött OTP Prepaid Meglepetés bankkártya

A kártya mellé nem szükséges bankszámlát nyitni. A bankkártya az előre feltöltött összeg erejéig használható, vásárlásra és készpénzfelvételre is alkalmas.

A Prepaid Meglepetés kártyát a megajándékozott szabadon használhatja vásárlásra, a Mastercard logóval ellátott kereskedőknél és az interneten is, ATM-eknél pedig

 • készpénzt vehet fel,
 • lekérdezheti egyenlegét és módosíthatja PIN-kódját,
 • feltöltheti telefonkártyáit, és
 • befizetheti egyes szolgáltatói számláit.

A Prepaid Meglepetés Kártyával nem lehet:

 • készpénzt befizetni,
 • szerencsejátékot kezdeményezni,
 • OTPdirekt internetes szolgáltatást igényelni, és
 • készpénzt felvenni bankfiókban és postán.

Heti nyeremények

1-1db (összesen 4db) Fujifilm Instax Mini 11 kamera BLUSH PINK + 5 csomag Instax Mini film glossy fotópapír (10db/csg)

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes, érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

 

 1. Sorsolás:

Heti nyeremények sorsolása:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, 2021.10.07. – 2021.11.03. között játékhetenként 00:00:00 és 23:59:59 óra között heti 1-1 (összesen 4 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra közjegyző jelenlétében 2021. 09. 27. 14:00 órakor, helyszíne: A4C Marketing Kft. irodája 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7 felől).

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

A heti nyeremények nyertesei az adott játékhetet követő első munkanapon (október 14., október 21., október 28., november 04.) kerülnek kiértesítésre.

Fődíj sorsolás:

A sorsolás időpontja: 2021. november 08. 14:00 óra, helyszíne: A4C Marketing Kft. irodája 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7 felől).

A sorsolás a fenti helyen és időpontban történik gépi sorsolással közjegyző jelenlétében. A fődíj sorsoláson az összes érvényes, a jelen játékszabályzatnak megfelelő Pályázat részt vesz.

A fődíj vonatkozásában 3 (három) tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes, vagy sikertelen átadás/kézbesítés esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

A nyertesek – név és helységnév – a sorsolást és a nyereményre való jogosultság ellenőrzését követően a www.henkeltisztasag.auchan.hu oldalon elérhetővé válnak. 

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

 • nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy
 • ha a nyertes a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát/megrendelést, vagy számla esetén annak másolatát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolítónak vagy,
 • ha a Lebonyolító a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest), valamint
 • ha a nyertes korábban már nyereményt nyert jelen Játékban (Egy személy, illetve ugyanazon háztartás (különböző regisztrációkhoz tartozó azonos lakcím alapján) a Játék során egy heti nyereményre valamint a fődíjra jogosult), illetve 
 • ha a nyertes vagy pályázatának érvénytelensége a sorsolást követően bizonyosodik be.

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.

A nyeremények nyertesei az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint nevüket és lakhelyüket a település megnevezésével a Játék honlapján közzé tesszük. 

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. 

Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost vagy harmadik személyt ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

 1. A nyereményre való jogosultság ellenőrzése:

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/megrendelést nevével, címével, telefonszámával „Őszi tisztaság, amivel csak nyerhetsz!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). Számla esetén a számláról készült másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanhenkel@a4c.hu e-mail címre.

A vásárlást igazoló eredeti blokkok/megrendelések/számlák, illetve számlamásolatok beérkezését követően a Szervező és Lebonyolító ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét, valamint a pályázat érvényességét.

A nyertesek nyereményüket futárszolgálattal vagy postai úton kapják meg.

A Játékos által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához/megrendeléshez tartozó adatoknak, valamint a regisztráció során megadott névnek, címnek, és telefonszámnak egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla/megrendelés és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít. 

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/megrendelést/számlát, vagy magánszemély részére kiállított számla esetén annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései és mennyiségei.

A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló dokumentumok érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével, valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló dokumentumok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. 

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható blokkal/nyugtával/megrendeléssel/számlával nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül.

A beküldött regisztrációk/blokkok/számlák/megrendelések érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk/megrendelés/számla, vagy magánszemély nevére kiállított számla esetén annak másolatának beküldése a megadott címre.

 

 1. Adózási kérdések

A nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertesek kötelesek minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremények megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

A nyeremények átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek stb. a nyerteseket terhelik.

 

 1. Adatkezelés 

A Játékosok hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait az AUCHAN Magyarország Kft. (Adatkezelő) kezeli a vonatkozó, külön dokumentumban elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

AUCHAN a Szervező Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com) részére a nyertesek adatait és a nyertességgel kapcsolatos dokumentumokat továbbítja. A nyertesek e pont szerinti adatai tekintetében a Szervező szintén adatkezelőnek minősül. 

Szervező, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatója

Az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Adatkezelés célja: Szervező a nyertesekre vonatkozó adatokat a számviteli jogszabályok alapján adóügyi adminisztrációs célból kezeli és őrzi meg

Az adatok megadása nélkül a nyeremény átvételére nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel és a nyeremény átvétele önkéntes. 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve kisegítő szolgáltatásokat végző partnerei pl. archiválási szolgáltató) nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok törlését, helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca. 6.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

 1. Vegyes rendelkezések: 

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető www.henkeltisztasag.auchan.hu honlapon.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. december 03-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanhenkel@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A hirdetésekben a nyeremény képe csak illusztráció. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. október 07.

HENKEL Magyarország Kft. 

Szervező